Veelgestelde vragen

Hieronder vind je alle veelgestelde vragen in de verschillende categorieën. Zo vind je antwoord op je vraag over de zonnepanelen zelf, het voordeel wat er te behalen valt, hoe de installatie verloopt en wat de garanties zijn die Enerdjé je kan bieden.

Aanschaf zonnepanelen

Alles over zonnepanelen

Hoe werkt een zonnepaneel

Met zonlicht wek je stroom op. Dat doet je met een zonnepaneleninstallatie want een zonnepaneel alleen is niet genoeg:

  • Zonnepanelen
  • Omvormer
  • Onderconstructie
  • Bevestingsmateriaal (kabels & leidingen)

Het omzetten van licht naar stroom gebeurt in het zonnepaneel. Op het moment dat er licht op valt, ontstaat er ‘gelijkstroom’. De omvormer zet deze stroom vervolgens om in wisselstroom. Wisselstroom is dezelfde stroom als uit het stopcontact komt.

Zonnepanelen hebben vaak een gunstig effect op de waarde van je woning. Hoe groener je energielabel, hoe gunstiger dit is voor de waarde van je huis.

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Het electriciteitsnet werkt met wisselstroom. Om de opgewekte gelijkstroom van je zonnepaneel te kunnen gebruiken in je huis en om terug te leveren naar het elektriciteitsnet moet het eerst omgezet worden naar wisselstroom. Ons zonneprogramma levert afhankelijk van het gekozen aantal zonnepanelen en de situatie een bijpassende omvormer, zodat deze het vermogen van je opstelling aankan.

Watt is een eenheid van vermogen. Bij een zonnepaneel hangt het geleverde vermogen af van de hoeveelheid zon die erop valt. Daarom is door de fabrikanten onderling afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale (laboratorium)omstandigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. 

Een paneel van 285 Wattpiek levert dus onder ideale omstandigheden 285 watt. De jaarlijkse opbrengst van een 285 watt paneel is 285 Watt x 880 effectieve zonuren = 251 kWh.

NB: 880 zonuren is een gemiddelde voor Nederland. Afhankelijk van de locatie kan het aantal effectieve zonuren hoger of lager zijn.

De stroom die je opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals de wasmachine of koelkast. Wek je meer stroom op dan op dat moment nodig is, dan lever je de stroom terug aan het netwerk. Heb je meer stroom nodig dan je opwekt? Dan levert je stroomleverancier je de stroom die je nog extra nodig hebt.

Tien zonnepanelen leveren al snel een voordeel op van ruim 1000 euro per jaar. Deze berekening hebben we gebaseerd op een leveringstarief van € 0,27 per kWh.

Ja, op termijn verdient een zonnepaneel zich terug. De precieze terugverdientijd is echter van veel factoren afhankelijk. Voornaamste financiële factoren zijn de aanschafprijs en de stroomprijs van je huidige leverancier. Ook is de locatie van de zonnepanelen voor een groot deel bepalend voor het rendement aan opgewekte zonne-energie. Gemiddeld verdien je de zonnepanelen binnen 5 tot 10 jaar terug. De zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee.

Nee, je omvormer schakelt uit veiligheidsoverwegingen automatisch uit, als de stroom uitvalt.

Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wp. Om de opbrengst van een zonnepaneel te berekenen, vermenigvuldig je het vermogen met een factor van 0,88.

Rekenvoorbeeld: een paneel van 285 Wp levert op jaarbasis gemiddeld 285 x 0,88 = 251 kWh op. Een gemiddeld huishouden heeft een jaarverbruik van 3.400 kWh. Om dit zelf op te wekken zijn per jaar 3400/251 = 14 zonnepanelen van 285 Wp nodig.

Door de dakscan uit te voeren op onze website je binnen 48 uur wat het gaat kosten en wat het je uiteindelijk gaat opleveren.

Ja, want een zonnepaneel zet licht om in stroom. Natuurlijk wek je het meeste op, op een onbewolkte zonnige dag.

Ook in de winter werken je zonnepanelen als ze niet besneeuwd of berijpt zijn. Zélfs op 21 december (de kortste dag van het jaar). Zonnepanelen werken namelijk op zonlicht, niet op temperatuur.

Onze servicepartner levert hoge kwaliteit zwarte zonnepanelen. De kans op kleurverschil is dus nihil.

Ja, laat ons dan via het contactformulier weten dat je interesse hebt in zonnepanelen. Geef in het vrije veld aan dat je een zakelijke klant bent en hoeveel panelen je denkt te kunnen plaatsen.

Verminderde kosten, verhoogd rendement

Alles over subsidies en btw-teruggave

Welke subsidies kan ik aanvragen?

Veel provincies en gemeenten hebben hun eigen subsidies voor duurzame energie, waarbij woningeigenaren gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen en zo hun energierekening betaalbaar te houden. Bekijk hier de actuele subsidieregelingen.

Ook is het mogelijk om het merendeel van de betaalde btw over zonnepanelen terug te krijgen, waardoor zonnepanelen extra voordelig uitvallen. Hierover vertellen we je meer in andere FAQ’s.

In een aantal gevallen kun je fiscaal voordeel hebben. Kijk daarvoor op www.belastingdienst.nl.

De overheid heeft bepaald dat iedereen die zonnepanelen aanschaft de btw kan terugvragen via de Belastingdienst. Iets wat heel zorgvuldig moet gebeuren. Koop je zonnepanelen van Enerdjé, dan regelt onze servicepartner samen met fiscale specialisten helemaal gratis jouw btw-teruggave.

Je kunt er niet voor kiezen om al wel of niet als ondernemer te worden aangemerkt. Je bent ondernemer als je regelmatig en tegen vergoeding met je zonnepanelen stroom levert aan je energiebedrijf (in btw-termen: je verricht hiermee belaste prestaties). Dit geldt dus voor iedereen die zonnepanelen heeft geïnstalleerd.

In de praktijk hoef je als particulier niets te doen als je geen administratieve stappen wilt zetten. Voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer, zolang de af te dragen btw over een kalenderjaar 1.345 euro of minder is. Als je je niet actief aanmeldt bij de Belastingdienst, krijg je op grond van de regeling voor ‘kleine ondernemers’ automatisch ontheffing van btw-aangifte. Maar je hebt dan ook geen recht op en mogelijkheid tot het terugvorderen van de btw op de aanschaf.

Je kunt het gehele btw-bedrag dat in rekening is gebracht voor zowel de aanschaf (21%) als de montage van de zonnepanelen terugvragen. Als ondernemer draag je ook btw af aan de Belastingdienst over de stroom die je opwekt. Om deze btw vast te stellen, zou je precies moeten weten hoeveel stroom je over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom je direct zelf verbruikt.

In de praktijk kan dit meestal niet. Daarom heeft de Belastingdienst bedragen vastgesteld, die je als verschuldigde btw in jouw aangifte kunt vermelden. Deze standaardbedragen (forfaits) zijn gekoppeld aan het vermogen van je installatie. Het verschil tussen de btw bij aankoop en de af te dragen btw middels het forfait is het bedrag dat je uiteindelijk ontvangt van de Belastingdienst.

Het btw-tarief op zonnepanelen bedraagt vanaf 1 juli 2015 21%.

Sinds 2013 was er een tijdelijk verlaagd btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie- en herstelwerkzaamheden aan een bestaande woning. In plaats van 21% btw gold een verlaagd tarief van 6%. Deze regeling was ook voor de installatie van zonnepanelen van toepassing.

Ja, de prijzen op onze website zijn inclusief btw. Vaak is het mogelijk om het merendeel van de btw via de Belastingdienst terug te krijgen waardoor zonnepanelen nog voordeliger uitvallen.

Een voorbeeld. Als je installatie een opwek- of opgesteld vermogen heeft van 2600Wp, dan moet je volgens onderstaande tabel het forfaitaire bedrag van 60 euro op jaarbasis afdragen. Voor iedere maand is dat dus 5 euro. Dit bedrag vul je dan, vermenigvuldigd met het aantal maanden na installatie in dat kalenderjaar, in bij rubriek 1a en 5a van je digitale aangifte.

Bij installatie in bijvoorbeeld februari 2014, geeft je bij toepassing van het forfait in je aangifte omzetbelasting voor het eerste kwartaal van 2014 aan verschuldigde btw in de rubrieken 1a en 5a € 10 aan (2 maanden x € 5).

Om te voorkomen dat je de komende jaren opnieuw je forfaitaire bedrag moet afdragen aan de Belastingdienst, kun je direct bij het insturen van je aangifte ontheffing aanvragen door te vermelden dat je gebruik wilt maken van de regeling voor kleine ondernemers.

Opwekvermogen in Wp Forfait p/j
0-1000 € 20,-
1001-2000 € 40,-
2001-3000 € 60,-
3001-4000 € 80,-
4001-5000 € 100,-

Installatie zonnepanelen

Alles over de installatie

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Je kunt rekenen op minstens 25 jaar rendementsgarantie voor de zonnepanelen. De rendementsgarantie van de zonnepanelen is na 10 jaar 90% en tot het 25ste jaar 80%.

De oriëntatie waarop je dak ligt. De panelen moeten namelijk zo veel en zo lang mogelijk zonlicht ontvangen. Verder kunnen het type elektriciteitsaansluiting en de capaciteit van de aansluiting van invloed zijn. Vanzelfsprekend denken onze adviseurs hierin met je mee.

Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig tenzij je in een monumentaal pand woont of je woning onder een beschermd stads-of dorpsgezicht valt. Neem in dat geval contact op met de gemeente. Het is overigens altijd goed om dit voor de zekerheid te controleren.

Nee, het enige wat nodig is voor de plaatsing van zonnepanelen, is een doorvoer voor de stroomkabel.

Je kunt heel makkelijk zonnepanelen op een plat dak plaatsen. De panelen kunnen op een plat dak namelijk ook voldoende daglicht ontvangen om stroom op te wekken.

Dit is niet altijd het geval. Heb je straks zonnepanelen, dan ga je stroom terugleveren aan het net. Hiervoor melden wij je aan bij www.energieleveren.nl. Jouw netbeheerder weet dan dat je zonnepanelen hebt en kijkt of je een nieuwe elektriciteitsmeter (slimme meter) nodig hebt. Is dat het geval, dan neemt de netbeheerder contact met je op.

Nee. Er zijn twee soorten systemen: systemen met accu’s waarin de opgewekte stroom wordt opgeslagen (autonome systemen), en systemen waarin de opgewekte stroom wordt omgezet in 230V-wisselstroom. Dat is gelijk aan de stroom van het lichtnet (netgekoppelde systemen). Bijna alle zonnepanelen op woonhuizen zijn netgekoppeld en hebben geen accu’s nodig. Er wordt dan overigens alleen stroom opgewekt als er netstroom aanwezig is. Als de stroom uitvalt, schakelt het systeem uit.

Na akkoord op de offerte neemt de service partner contact op om een datum voor de installatie vast te stellen. Jouw panelen worden dan in principe in een dagdeel geïnstalleerd. De tijd die we nodig hebben, hangt af van het aantal panelen. Ruim van tevoren hoor je hoe laat we starten met de installatie. Ben je die dag niet thuis? Dan kun je de installatiedatum nog tot veertien dagen voor de geplande datum telefonisch wijzigen bij je servicepartner.

Zonnepanelen georiënteerd op het zuiden wekken de meeste elektriciteit op. Wanneer de zonnepanelen richting het oosten of westen gericht zijn dan behaal je met een zonnepanelen installatie ook nog voldoende rendement. Wel leveren ze dan ongeveer 20% minder op dan wanneer de panelen op het zuiden zijn gericht. Daken richting het noorden vangen minder zonlicht en zijn daardoor veel minder geschikt.

Als je dak niet optimaal georiënteerd is ten opzicht van de zon of er valt, om welke reden dan ook, op een gedeelte van je dak schaduw, dan kunnen Power Optimizers mogelijk zorgen dat zonnepanelen toch interessant zijn. Wilt je direct inzicht of je dak geschikt is voor zonnepanelen of meer informatie over Power Optimizers? Maak dan gebruik van de dakscan en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. 

Na installatie

Alles over onderhoud en gebruik

Wat moet ik doen om energie terug te leveren?

Heb je zonnepanelen aangeschaft, dan ga je energie terugleveren aan het net. Om er voor te zorgen dat dit geen problemen oplevert, melden wij je aan bij www.energieleveren.nl. Zo is de netbeheerder op de hoogte en verwerkt de administratie, zodat de verrekening op je jaarafrekening terug te zien is.

Salderen betekend; de duurzame stroom die je opwekt, tegen hetzelfde tarief als de stroom die je van ons afneemt terugleveren. Namelijk: leveringstarief inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw.

Lever je meer terug dan je verbruikt? Dan krijgt je van je energieleverancier ongeveer 7 a 10 cent terug exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw.

De tarieven kunnen periodiek worden aangepast op basis van marktontwikkelingen.

Met behulp van de app die bij de omvormer wordt geleverd, kun je de opbrengst van je zonnepanelen inzien. Als je Power Optimizers laat installeren kun je de prestatie van elk individueel paneel monitoren via een portal of app.

Dit kan vele oorzaken hebben. Stel eerst vast waarom je systeem niet goed werkt. Valt de opbrengst tegen, heb je veel schaduwmomenten, is de ligging verkeerd of zijn er problemen met de aansluiting. Als je zonnestroomsysteem niet goed werkt, neem dan contact op met Enerdjé. Wij helpen je graag verder.

Wij plaatsen je zonnepanelen schuin. En daardoor blijft er weinig vuil op liggen. Door de regen spoelt het meeste vuil eraf. Ook op een plat dak monteren wij je zonnepanelen schuin.

Ja, als de panelen op de juiste manier zijn geplaatst, dan zijn ze bestand tegen weersomstandigheden zoals storm, hagel, sneeuw en vorst.

Bliksem kan overal in slaan. Zonnepanelen zijn geen bliksemafleiders. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op blikseminslag niet toeneemt na installatie van zonnepanelen. De installateur legt de installatie volgens de geldende norm aan, NEN1010 (binnen-installatie) en ISSO voor de zonnestroom-installatie.

Over ons

Als regionaal bedrijf hebben wij ons gespecialiseerd in het leveren en installeren van zonnepanelen in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.

Wie zijn wij

Bij ons kunt u terecht voor...

Zonnepanelen

Thuis-batterijen

Airconditioning

Warmtepompen

EV laadstations

Onderhoud

Elektro & installatie techniek

Wij zorgen voor een optimaal rendement met onze All-in service voor verduurzamingstechnieken in Groningen, Drenthe, Friesland of Overijssel.